Thông tin cần biết

Hôm nay, Thứ Bảy, 18/01/2020

Đăng ký nhận tin

Nhập khẩu hàng may mặc của Hoa Kỳ từ các thị trường chính

08/01/2020 08:57 SA

Nhập khẩu hàng may mặc của Hoa Kỳ từ các thị trường chính

Đơn vị: Triệu USD

Country

2015

2016

2017

2018

Ư2019

So 2018 (%)

Tỷ trọng 2019 (%)

So 2018 (%)

Tổng

     85.151

     80.652

     80.166

     82.857

     85.849

           1,04

100

0

China

     30.543

     27.900

     27.007

     27.368

     26.495

           0,97

30,86

-2,17

Vietnam

     10.566

     10.798

     11.551

     12.220

     13.819

           1,13

16,10

1,35

Bangladesh

       5.404

       5.304

       5.064

       5.401

       5.598

           1,04

6,52

0,00

Indonesia

       4.937

       4.702

       4.559

       4.476

       4.760

           1,06

5,54

0,14

India

       3.665

       3.639

       3.680

       3.805

       4.158

           1,09

4,84

0,25

Mexico

       3.557

       3.401

       3.568

       3.347

       3.536

           1,06

4,12

0,08

Honduras

       2.674

       2.554

       2.460

       2.565

       2.630

           1,03

3,06

-0,03

Cambodia

       2.481

       2.143

       2.146

       2.409

       2.351

           0,98

2,74

-0,17

_EU28

       2.210

       2.089

       2.131

       2.402

       2.593

           1,08

3,02

0,12

El Salvador

       1.952

       1.941

       1.907

       1.908

       2.122

           1,11

2,47

0,17

Sri Lanka

       2.037

       1.968

       1.952

       1.733

       1.814

           1,05

2,11

0,02

Nicaragua

       1.466

       1.472

       1.479

       1.626

       1.612

           0,99

1,88

-0,08

Jordan

       1.246

       1.258

       1.354

       1.483

       1.567

           1,06

1,83

0,04

Pakistan

       1.434

       1.261

       1.274

       1.365

       1.548

           1,13

1,80

0,16

Guatemala

       1.426

       1.380

       1.335

       1.459

       1.550

           1,06

1,81

0,04

Italy

       1.242

       1.158

       1.196

       1.367

       1.625

           1,19

1,89

0,24

Nguồn: Vitas tổng hợp

» Gửi ý kiến của Bạn
Tin khác :
Bản quyền © 2014 Hiệp Hội Dệt May Việt Nam (VITAS)
Trụ sở (VITAS): Lầu 2, số 32 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
ĐT: +84-24-39361167 / 39364134, Fax: +84-24-39349842
Email: info@vietnamtextile.org.vn 
Văn phòng đại diện phía Nam: Lầu 7, số 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM.
ĐT: +84-28-22411485 / 66853449, Fax: +84-28-3823 3465
 


Thống kê

Tổng lượt truy cập
: 8.436.666
Khách
: 1
 
Nhập khẩu hàng may mặc của Hoa Kỳ từ các thị trường chính Rating: 5 out of 10 90.
Core Version: 1.8.0.0