Thông tin cần biết

Hôm nay, Thứ Bảy, 18/01/2020

Đăng ký nhận tin

Nhập khẩu hàng dệt may của Hoa Kỳ từ các thị trường chính

08/01/2020 08:55 SA

Nhập khẩu hàng dệt may của Hoa Kỳ từ các thị trường chính

Đơn vị: Triệu USD

Country

2015

2016

2017

2018

Ư2019

So 2018 (%)

Thị phần 2019 (%)

So 2018 (%)

Tổng

      111.906

         104.620

      105.817

      110.979

        114.987

           1,04

100

0

China

        43.206

           38.499

        38.701

        40.572

          39.278

           0,97

34,16

-2,40

Vietnam

        11.292

           11.313

        12.180

        12.935

          14.627

           1,13

12,72

1,07

India

         7.266

            7.217

         7.398

         7.671

            8.158

           1,06

7,09

0,18

Bangladesh

         5.605

            5.491

         5.269

         5.607

            6.128

           1,09

5,33

0,28

_NAFTA

         5.973

            5.728

         5.995

         5.945

            5.717

           0,96

4,97

-0,38

_EU28

         4.288

            4.030

         4.158

         4.653

            4.915

           1,06

4,27

0,08

Indonesia

         5.180

            4.900

         4.756

         4.706

            4.825

           1,03

4,20

-0,04

Mexico

         4.611

            4.455

         4.709

         4.587

            4.478

           0,98

3,89

-0,24

Pakistan

         3.029

            2.728

         2.759

         2.857

            3.084

           1,08

2,68

0,11

Cambodia

         2.543

            2.189

         2.230

         2.554

            3.057

           1,20

2,66

0,36

Honduras

         2.687

            2.571

         2.479

         2.581

            2.872

           1,11

2,50

0,17

Italy

         1.834

            1.674

         1.734

         1.960

            2.051

           1,05

1,78

0,02

El Salvador

         1.979

            1.966

         1.938

         1.957

            1.940

           0,99

1,69

-0,08

Sri Lanka

         2.042

            1.972

         1.958

         1.740

            1.840

           1,06

1,60

0,03

Nicaragua

         1.471

            1.473

         1.482

         1.629

            1.848

           1,13

1,61

0,14

Turkey

         1.258

            1.325

         1.512

         1.698

            1.803

           1,06

1,57

0,04

Nguồn: Vitas tổng hợp

» Gửi ý kiến của Bạn
Tin khác :
Bản quyền © 2014 Hiệp Hội Dệt May Việt Nam (VITAS)
Trụ sở (VITAS): Lầu 2, số 32 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
ĐT: +84-24-39361167 / 39364134, Fax: +84-24-39349842
Email: info@vietnamtextile.org.vn 
Văn phòng đại diện phía Nam: Lầu 7, số 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM.
ĐT: +84-28-22411485 / 66853449, Fax: +84-28-3823 3465
 


Thống kê

Tổng lượt truy cập
: 8.436.666
Khách
: 1
 
Nhập khẩu hàng dệt may của Hoa Kỳ từ các thị trường chính Rating: 5 out of 10 115.
Core Version: 1.8.0.0