Thông tin cần biết

Hôm nay, Thứ Năm, 25/07/2024

Đăng ký nhận tin

Góp ý Dự thảo thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển TSTT đến năm 2030

15/03/2021 10:35 SA
Ngày 02/02/2021, Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) đã nhận được công văn số 214/BKHCN-SHTT của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xin ý kiến Dự thảo Thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.Theo đó, VITAS đã có công văn Số 36/2021/VITAS- CS góp ý về Dự thảo này.

Một số ý kiến VITAS đóng góp cho Dự thảo thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

1. Khoản 1 Điều 9: “Bộ Khoa học và Công nghệ: Thống nhất quản lý Chương trình và trực tiếp quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia”

Góp ý của VITAS: Bổ sung “Cục Sở hữu trí tuệ (cơ quan quản lý Chương trình ở Trung ương) giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này”

2. Khoản 2 Điều 9: “Các bộ, cơ quan trung ương: Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý Chương trình và trực tiếp quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ do đơn vị quản lý.

Góp ý của VITAS: Bổ sung “Các bộ, cơ quan trung ương chỉ định, phân công đơn vị đầu mối giúp Thủ trưởng đơn vị thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều này”

3. Khoản 3 Điều 9: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Phối hợp quản lý Chương trình và trực tiếp quản lý các nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh do địa phương quản lý.

Góp ý của VITAS: Bổ sung “Sở Khoa học và Công nghệ hoặc cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (cơ quan quản lý Chương trình ở địa phương) giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 3 Điều này.

4. Khoản 4 Điều 9: điểm “b” thứ hai

Góp ý của VITAS: bị trùng do lỗi đánh máy, có thể gộp thành một điểm, nếu không tách ra thành “c”

5. Khoản 1 Điều 29: “Kể từ ngày phát sinh số dư tài khoản tiền gửi để thực hiện nhiệm vụ do Cục Sở hữu trí tuệ tạm ứng kinh phí lần đầu, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ có trách nhiệm báo cáo định kỳ (6 tháng và hằng năm)...”

Góp ý của VITAS: cần ghi chú “Kể từ thời gian bắt đầu nghiên cứu được quy định trong hợp đồng, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ có trách nhiệm báo cáo định kỳ (6 tháng và hằng năm)...”

Lý do đề xuất sửa đổi: Nên lấy mốc thời gian để xác định thời điểm thực hiện báo cáo định kỳ theo thời gian nghiên cứu vì thời gian giải ngân có thể chậm dẫn đến thời gian báo cáo định kỳ sẽ bị chậm theo.

6. Phần Phụ lục của dự thảo:

Góp ý của VITAS: Để thống nhất trong quá trình thực hiện, nên bổ sung các Mẫu báo cáo hoàn thiện sau tư vấn đề xuất, tuyển chọn thuyết minh và nghiệm thu đánh giá nhiệm vụ.

Đính kèm: Công văn Số 36/2021/VITAS- CS
» Gửi ý kiến của Bạn
Tin khác :
Bản quyền © 2021 Hiệp Hội Dệt May Việt Nam (VITAS)
Trụ sở (VITAS) : Tầng 15, Khu VP tòa nhà C1 Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại : 84-24-39349608 / 39361167 / 39364134
VPĐD phía Nam : LP-05.OT19 và LP-05.OT20,
Tòa nhà Landmark Plus, Vinhome Central Park,
208 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.
Điện thoại : 84-28-22411485 - Fax: 84-28-38233465
Email : info@vietnamtextile.org.vn

Thống kê

Tổng lượt truy cập
: 11.210.025
Khách
: 685
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Góp ý Dự thảo thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển TSTT đến năm 2030 Rating: 5 out of 10 17255.
Core Version: 1.8.0.0