Thông tin cần biết

Hôm nay, Thứ Năm, 08/12/2022

Đăng ký nhận tin

Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội - Về việc trả lời kiến nghị của Hiệp hội Dệt May về tiền lương tháng đóng BHXH

19/05/2017 01:27 CH
Về việc trả lời kiến nghị của Hiệp hội Dệt May Việt Nam về tiền lương tháng đóng BHXH.
Kính gửi: Hiệp hội Dệt May VIệt Nam
THực hiện Công văn số 490/VPCP - CN ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời Hiệp hội Dệt May Việt Nam về kiến nghị liên quan đến thời điểm thực hiện đóng bảo hiểm xã hội theo tiền lương bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
Trong quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham khảo ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp... về vấn đề tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH.
Trên cơ sở đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 59/2015/TT- BLĐTBXH ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo quy định tại Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT - BLĐTBXH thì:
Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động dóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được quy định như sau:
- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT - BLĐTBXH ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều vè hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ - CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của CHính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động ( sau đây được viết là Thông tư số 47/2015/TT - BLĐTBXB).
Phụ cấp lương theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT _ BLĐTBXH là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính đến chưa đầy đủ như phụ cấp chức vụ, chức danh, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp lưu động, phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.
- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại khoản 1 Điều này và các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT - BLĐTBXH.
- Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ, hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong trường hợp lao động theo khoản 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ - CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.
Như vậy, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm tất cả các khoản phụ cấp, khoản bổ sung khác mà chỉ là một số khoản có thể xác định được trước và cố định hàng tháng. Nói cách khác, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội không phải là toàn bộ thu nhập của người lao động như ý kiến gần  đây của một số doanh nghiệp.
Tải file văn bản tại đây
Tin khác :
Bản quyền © 2021 Hiệp Hội Dệt May Việt Nam (VITAS)
Trụ sở (VITAS) : Tầng 15, Khu VP tòa nhà C1 Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại : 84-24-39349608 / 39361167 / 39364134
VPĐD phía Nam : LP-05.OT19 và LP-05.OT20,
Tòa nhà Landmark Plus, Vinhome Central Park,
208 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.
Điện thoại : 84-28-22411485 - Fax: 84-28-38233465
Email : info@vietnamtextile.org.vn

Thống kê

Tổng lượt truy cập
: 8.709.562
Khách
: 289
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.8.0.0