More informations

Today, Monday, 15/07/2024

Register to receive our Newsletter

Lệnh 12/2014/L-CTN của Chủ tịch nước ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2014

30/06/2014 03:07 PM
Công bố Luật Hải quan 2014
Số ký hiệu
Tên Văn bản
Ngày ban hành
119/2014/TT- BTC
Download
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số ...
25/08/2014
25/2014/TT-BCT
Download
Thông tư quy định phương pháp xác định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại
06/08/2014
6741/QĐ-BCT
Download
Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành
31/07/2014
52/NQ-CP
Download
Về việc ký Hiệp định thương mại dịch vụ ASEAN-ẤN ĐỘ
25/07/2014
69/2014/NĐ-CP
Download
Nghị định về tập đoàn kinh tế Nhà nước và tổng công ty Nhà nước có hiệu lực từ ngày 1/9/2014
15/07/2014
8155/TCHQ-VNACCS
Download
Về việc khai báo số container đối với hàng hóa xuất khẩu
30/06/2014
Copyright © 2021 Vietnam Textile & Apprel Association (VITAS)
Head Office : 15th Floor, Office Building, C1 Thanh Cong Building, Ba Dinh District, Hanoi.
Phone : 84-24-39349608 / 39361167 / 39364134
Ho Chi Minh City Branch : LP-05.OT19 & LP-05.OT20,
Landmark Plus Building, Vinhome Central Park,
208 Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh Thanh District, HCMC.
Phone : 84-28-22411485 - Fax: 84-28-38233465
Email : info@vietnamtextile.org.vn

Statistic

Total visitors
: 11,201,386
Guest
: 584
 
Core Version: 1.8.0.0