Công ty Cổ phần Sông Hồng BSS Logistics

Công ty Cổ phần Sông Hồng BSS Logistics
Song Hong BSS Logistics JSC

Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Văn phòng 789, số 147 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 024 3877 5656
Email: bod@bssvietnam.com.vn
Website: www.bssvietnam.com.vn
Tổng giám đốc: Phạm Thanh Hải

Hoạt động chính: 
- Hoạt động, dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
- Đại lý, môi giới, đấu giá
- Vận tải hàng hóa đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa
- Kho bãi và lưu trữ hàng hóa
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt, đường thủy, đường bộ
- Bốc xếp hàng hóa
- Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu

Profile doanh nghiệp