Công ty TNHH ACT TESTING (ACT TESTING)

CÔNG TY TNHH ACT TESTING
ACT Testing Company., Ltd


Địa chỉ: V2 Tầng 3, Chung cư Khánh Hội 2, 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận.4, Tp. Hồ Chí Minh
SĐT: +84.028.3620 0641
Email: vietnam@act-lab.com
Website: act-lab.com
Người đại diện: Nguyễn Minh Trí (Tony Nguyễn)
Hoạt động chính: Dịch vụ phân tích và kiểm tra kỹ thuật