Tìm kiếm:
Hội chợ Textillegprom 2019 (LB Nga)
Magic Show 2019
Hội nghị tổng kết VITAS 2018 Flamingo Đại Lải Resort
VITAS Gala Dinner 2018
Hội Nghị Tổng Kết Năm 2017 tại Đà Nẵng
Vải sợi Sen - Tiếp nối hành trình bền vững

Trang phục giờ đây không chỉ dùng để mặc, mà còn là nơi thể hiện sự thấu hiểu của nhà sản xuất và ẩn chứa đằng sau đó là những giá trị nhân văn sâu sắc.

Copyright © 2019 Hiệp Hội Dệt May Việt Nam - vietnamtextile.org.vn. All rights reserved.
Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Chrome 15+, Firefox 7+, IE 9, Safari 5.
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.8.0.0