Công ty TNHH G - ENERGY INTERNATIONAL (G-EI)

Công ty TNHH G - ENERGY INTERNATIONALD

Địa chỉ: AA7 Thất Sơn, Phường 15, Quận 10, TP.HCM, Việt Nam
Người đại diện: Trần Ngọc Thiên Ly - Giám đốc
Người liên hệ: Nguyễn Anh Thư - Chuyên viên Kinh doanh - 0941721975; thu.na@g-energy.com.vn


Với niềm tin vững chắc về sự phát triển của kinh tế - xã hội có mối liên hệ sâu sắc với thiên nhiên, công ty G-Energy International được thành lập vào năm 2023, lấy tôn chỉ hoạt động là sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên rừng một cách tận tâm, bền vững vì ích lợi to lớn của cộng đồng, trong hiện tại và cho các thế hệ mai sau.

G-Energy International tập trung cung cấp mô hình dịch vụ năng lượng từ sinh khối cho các Khu công nghiệp tập trung, các nhà máy sản xuất công nghiệp phân tán...Sản xuất và phân phối các sản phẩm sinh khối với chất lượng cao như viên gỗ, dăm gỗ… cho thị trường Việt Nam và thế giới.


TẦM NHÌN/ VISION
G-Energy International định hướng trở thành Công ty Dịch vụ năng lượng từ sinh khối hàng đầu tại Việt Nam và khu vực, thông qua việc phát triển chuỗi cung ứng nguyên liệu bền vững, ứng dụng công nghệ hiện đại và không ngừng đổi mới các sản phẩm - dịch vụ năng lượng của mình, để phù hợp với nhu cầu phát triển của môi trường và xã hội.

We envision our company to be the leading energy provider
from biomass through the sustained developing resources, innovating of the highest quality our products, technologies and energy services to suite the evolving environment and social needs.


SỨ MỆNH/ MISSION
G-Energy International chung tay tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn, thông qua việc sử dụng nguồn năng lượng sinh khối xanh - hiệu quả và bền vững, thay thế cho nhiên liệu hóa thạch truyền thống, đem lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho mọi người, đặc biệt là các thế hệ tiếp theo.

G-Energy International contributes to create a better future through using green and sustainable energy from Biomass replacing conventional fossil fuels, leading to a better quality of life for everyone, especially our next generations.


GIÁ TRỊ CỐT LÕI
/ CORE VALUES

  • CHÍNH TRỰC
  • UY TÍN
  • TRÁCH NHIỆM
  • THẤU HIỂU