CÔNG TY TNHH NV APPAREL (NV APPAREL)

Công ty TNHH NV Apparel
NV Apparel Company Limited

Add: Lot C1, Binh Hoa Industrial Zone, Binh hoa Commune, Chau Thanh District, An Giang Province, Long Xuyên, Vietnam
Tel: 0296 2479 999


Công ty NV Apparel Là công ty chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu cho thương hiệu Nike toàn cầu, thuộc tập đoàn Nice Holding, có tất cả 9 chi nhánh với hơn 24.000 công nhân.