Công ty Cổ phần Học viên Doanh nhân MVV (MVV ACADEMY)

Công ty Cổ phần Học viên Doanh nhân MVV

Địa chỉ: Lầu 2, Tòa nhà ITAXA, Số 19, Đường Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (028) 3930 9196 - 0963 531 509
Email: info@mvv.edu.vn
Website: www.mvvcoaching.edu.vn
Giám đốc: Bùi Đức Quân
Hoạt động chính: Học viện Doanh nhân MVV là đơn vị tiên phong cho phương pháp đào tạo hỗn hợp (blended learning) tại Việt Nam. Học viện hỗ trợ các chương trình đào tạo tại doanh nghiệp thông qua tư vấn xây dựng mô hình “tổ chức học tập tại doanh nghiệp” (corporate university) bao gồm tư vấn xây dựng khung năng lực và mô hình Học tập và phát triển; Thiết kế và Xây dựng nội dung học tập đa phương tiện; Cung cấp nền tảng và công nghệ phục vụ chuyển đổi số trong công tác đào tạo và học tập; Giảng dạy và Đào tạo cho Giảng viên Nội bộ. Học viện Doanh nhân MVV là đối tác chiến lược của các tổ chức tư vấn và đào tạo doanh nghiệp hàng đầu thế giới như Samsung MultiCampus, Mercuri International…