CLO Virtual Fashion HK Limited

CLO Virtual Fashion HK Limited

Địa chỉ: 10/F, YF Life Tower, 33 Lockhart Road, Wan Chai, HK Island, HK
Văn phòng đại diện tại VN: RM 04-135, 29A, Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84) 02877786899
Email: jeong@clo3d.com
Website: clovirtualfashion.com
Founder: BOO, Jung Huk

CLO Virtual Fashion là công ty công nghệ đa quc gia được thành lp vào năm 2009. Vi hơn 15 năm nghiên cu và phát trin trong mô phng thi trang, CLO Virtual Fashion đang dn đầu thị trường bng cách hp nht, cng cvà hi ttt ccác yếu tkthut sliên quan đến lĩnh vc thi trang, thông qua thut toán mô phng qun áo/ trang phc 3D hin đại tân tiến nht hin nay. Tphn mm thiết kế may mc 3D, nn tng hp tác phát trin thiết kế và qun lý tài sn kthut s, đến các dch vhướng ti người tiêu dùng như thtrang phc o trên các dch vthương mđin t, tt ccác sn phm và dch vca CLO Virtual Fashion đều được kết ni vi nhau để cung cp cho khách hàng và người dùng tri nghim toàn din hơn.
CLO Virtual Fashion là công ty toàn c
u có văn phòng ti New York, Munich, Paris, Los Angeles, Madrid, Seoul, Thượng Hi, Hng Kông, Bangalore, Tokyo và São Paulo.

Profile công ty  
Video giới thiệu công ty