Công ty TNHH Kido Vinh (Kido Vinh)

Công ty TNHH Kido Vinh
Kido Vinh Co.,Ltd

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Lạc Sơn – xã Lạc Sơn – Huyện Đô Lương – Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 028 83710382
Email: kidoinfo@kido.co.kr
Website: kido.co.kr
Sản phẩm chính: quần áo thể thao, trang phục ngoài trời, quần áo mô tô

Profile công ty