Lever Style Ltd

Lever Style Ltd

Địa chỉ: Room 76, Flat A, 7/F Wing Tai Centre, 12 Hing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Điện thoại: 852-27938000
Email: info@leverstyle.com
Website: www.leverstyle.com
Người đại diện: Mahesh Kandiyil Kumar

Được thành lập vào năm 1956, Lever Style đã thiết kế hàng loạt các sản phẩm dẫn đầu ngành và xây dựng nhiều cơ sở sản xuất ở nhiều quốc gia khác nhau. Lever Style có thể quản lý quy mô đơn hàng nhỏ và thời gian giao hàng ngắn, hỗ trợ khách hàng với chuyên môn kỹ thuật và khả năng phát triển sản phẩm của mình. Đây là điều mà họ đạt được qua nhiều thập kỷ làm việc, hợp tác với nhiều nhà thiết kế tên tuổi.
Hiện tại, Lever Style có khoảng 11 danh mục sản phẩm nhưng các danh mục khác sẽ dần được bổ sung để hướng đến việc trở thành nhà cung cấp cho tất cả các loại sản phẩm.

Profile công ty