CÔNG TY CỔ PHẦN ENCO

CÔNG TY CỔ PHẦN ENCO

Địa chỉ: 1/40 Nguyễn Văn Dung, Phường 6, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3588 3733
Fax: +84 82220 5268
Email: info@enco.com.vn
Website: http://www.enco.com.vn


Người đại diện: Ông Nguyễn Minh Thái – Tổng Giám đốc

Người liên lạc: Bà Đặng Thùy Dung – Trợ lý Tổng Giám đốc
Email: rachel.dang@enco.com.vn
Điện thoại: 0932114883