Công Ty TNHH EPSON VIỆT NAM (EPSON VIETNAM)

Công ty TNHH EPSON VIỆT NAM

EPSON VIETNAM CO., LTD.Địa chỉ:
Tầng 10, tòa nhà Savico, 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM

Sđt: (84) (28) 3925 5545

Email: trung.dang@epson.com.vn; ho.tran@epson.com.vn; duyen.hoang@epson.com.vn

Website: www.epson.com.vn

Tổng giám đốc: Ông HORI DAISUKE

Mặt hàng chính: Máy in Công nghiệp (in vải, in quảng cáo, in ảnh, in kỹ thuật)