Công ty Cổ phần Phát triển May mặc miền Trung

Công ty Cổ phần Phát triển May mặc miền Trung
Central Region Garment Development Joint Stock Company(JSC)

Địa chỉ:
Khu Công Nghiệp Tây Bắc Hồ Xá, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Điện thoại:
02333.689.689
E-mail:
Office@qtmt.com.vn
Chủ tịch HĐQT:
Tạ Thị Cẩm Vân