Công ty TNHH LD May Như Thành (NTC)

Công ty TNHH LD May Như Thành
Nhu Thanh Garment JV Co., Ltd

Địa chỉ: Cụm CN - TTCN, Khối 7, Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Điện thoại: 02353 571688
Email: pierrelam2006@yahoo.com
Tổng giám đốc: Chung Bok Shing
Mặt hàng chính: Quần áo thun các loại xuất khẩu
Thị trường chính: Mỹ

Profile công ty