BW Global Pte Ltd (Browzwear)

BW Global Pte Ltd (Browzwear)
Website: http://www.browzwear.com
Contact:
- Ms. Sanggy Tran: Sales Solutions Specialist, Vietnam
Email: Sanggy@browzwear-global.com, Tel: +84 933019700
- Hailey Tan: Sales Development Manager, Asia
Email: ailey@browzwear.com, Tel: +65 9296 8610


Thúc đẩy Chuyển đổi Kỹ thuật số trong ngành Công nghiệp Thời trang cùng Browzwear / 
Drive the Apparel Industry's Digital Transformation with Browzwear

Thiết Kế Hiệu Quả Hơn . Sản Xuất Nhanh Hơn / Design Better . Produce Faster.

Browzwear là nhà tiên phong về các giải pháp 3D trong ngành công nghiệp thời trang, việc hợp tác chặt chẽ giữa các nhà thiết kế và công ty may mặc thuộc mọi quy mô để thúc đẩy quá trình chuyển đổi kỹ thuật số ngành công nghiệp thời trang. Thông qua phần mềm thiết kế 3D hàng đầu trong ngành, và khả năng hiện thực hóa bằng trực quan tiên tiến trong hệ sinh thái kỹ thuật số mở rộng, Browzwear cho phép người dùng tận dụng sức mạnh chân thực của công nghệ 3D để xây dựng quy trình làm việc kỹ thuật số trọn vẹn từ khâu thiết kế, phát triển sản phẩm đến việc quảng bá và sản xuất. Browzwear is a pioneer of 3D apparel solutions, working hand-in-hand with designers and apparel companies of all sizes to drive forward the apparel industry’s digital transformation. Through its industry-leading 3D design software, advanced visualization capabilities, and expanding digital ecosystem, Browzwear enables its users to leverage the power of true-to-life 3D technology to build end-to-end digital workflows, from design and development through to marketing and production.
Hợp lý hóa quy trình sản xuất hàng may mặc với:Streamline the Apparel Manufacturing Process by:

  •  Đẩy nhanh thời gian tiếp thị đến thị trường và đạt được mục tiêu kinh doanh / Accelerating time to market & achieving business goals
  • Tận hưởng sự hiệu quả trong việc hợp tác giữa các bộ phận phòng ban liên quan / Enjoying fluid and effective collaboration across departments
  • Cải thiện chất lượng sản phẩm thời trang nhằm tăng sự hài lòng của khách hàng và cắt giảm việc hoàn trả sản phẩm / Improving garment quality to boost customer satisfaction and reduce product returns
  • Giảm thiểu đáng kể lượng rác thải từ dệt may và việc tiêu tốn vào các tài nguyên khác  / Reducing textile waste & cutting back on resource- intensive tasks
  • Đưa đến những quyết định sáng suốt hơn dựa trên các nguyên mẫu kỹ thuật số như hiện thực / Making smarter decisions based on true-to-life digital prototypes


Hoàn thiện quy trình may mặc kỹ thuật số từ đầu đến cuối cho các nhà sản xuất ngành hàng may mặc
: / The end-to-end digital apparel process for apparel manufacturers

Với công nghệ của Browzwear, các nhà sản xuất hàng may mặc có thể biến các sản phẩm 3D thành các sản phẩm vật lý thực tế một cách liền mạch cùng với việc giảm thiểu lượng rác thải dệt may có thể đem đến trong suốt quá trình thực hiện. Thông qua sự kết hợp của các công trưng bày cụ kỹ thuật số tiên tiến nhằm cải thiện hệ thống PLM và quản lý các nguồn và tài sản, các nhà sản xuất có thể tận dụng quy trình làm việc trực quan kết hợp cho phép các bên liên quan quyết định và lựa chọn dựa trên một nguồn sự thật chính xác duy nhất. / With Browzwear, apparel manufacturers can seamlessly translate 3D garments into physical pieces with minimal textile waste throughout the process. Through a combination of advanced digital showcasing tools to robust PLM and Asset Management systems, manufacturers can leverage an intuitive and collaborative workflow, enabling stakeholders to decide upon a single source of truth.

Yêu cầu: Nhận gói công nghệ toàn diện bao gồm toàn bộ các thông số kỹ thuật của thiết kế / Request – Receive a comprehensive tech pack that includes all design specifications

Kỹ thuật số vải: Chuyển hóa các loại vải vật lý thành các định dạng 3D sống động như thật để có thể tạo ra hình ảnh chính xác cho việc mô phỏng sản phẩm 3D / Fabric  Digitalization – Translate physical fabrics into true-to-life 3D for uncompromisingly accurate visualization

Thiết kế 3D: Tận dụng bộ công cụ thiết kế hàng thời trang kỹ thuật số tiên tiến toàn diện / 3D Design – Leverage a comprehensive suite of advanced digital garment creation tools 

Mẫu và kiểm tra độ vừa vặn của sản phẩm: Đạt được sự vừa vặn chính xác thông qua khả năng trực quan hóa nâng cao của chương trình / Samples and Fit - Achieve an accurate fit through advanced visualization capabilities

Đánh giá: Đưa ra quyết định thông minh hơn trong thời gian nhanh hơn thông qua nền tảng tương tác và cộng tác / Review - Make smarter and faster decisions through an interactive and collaborative platform

Sản xuất: Gửi thiết kế của bạn đến nhà sản xuất bằng gói công nghệ sẵn sàng cho sản xuất - tài liệu kỹ thuật hoàn chỉnh / Manufacturing - Send your designs straight to production by generating a production-ready tech pack

Tận dụng: Điều chỉnh và sửa các nguyên mẫu không được sử dụng cho các thiết kế trong tương lai / Repurposing - Adjust and remodel unused prototypes for future collections

Phản hồi: Thông qua nguồn dữ liệu thông minh, trang phục 3D liên tục được cập nhật để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và cuối cùng là giảm những sản phẩm bị tồn đọng / Feedback - Through smart data flow, the 3D garment is continuously updated to meet consumer demands and ultimately reduce returns.Về Browzwear / About Browzwear

Hãy liên hệ để tìm hiểu thêm / Reach out to find out more