Công ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ và Chất Lượng Helmsman (Helmsman Quality and Technology Services Company Limited)


Công ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ và Chất Lượng Helmsman

Helmsman Quality and Technology Services Company LimitedĐịa chỉ:
 611/45 đường Điện Biên Phủ, Phường 01, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: 84-28-3818 1778

Website: www.hqts.com/vi


Giám đốc:
 Nguyễn Thanh Hà

Email: ha.nguyen@hqts.com


Người liên hệ:
 Trịnh Thị Thanh Phương - Marketing Manager

Email: market14@hqts.com

Điện thoại: 0902035128


Công ty TNHH 100% vốn đầu tư từ nước ngoài (Hồng Kông)