Công ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ và Chất Lượng Helmsman (Helmsman Quality and Technology Services Company Limited)


Công ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ và Chất Lượng Helmsman

Helmsman Quality and Technology Services Company Limited

Địa chỉ: 611/45 đường Điện Biên Phủ, Phường 01, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: 84-28-3818 1778

Website: www.hqts.com/vi

Giám đốc: Nguyễn Thanh Hà

Email: ha.nguyen@hqts.com

Người liên hệ: Trịnh Thị Thanh Phương - Marketing Manager

Email: market14@hqts.com

Điện thoại: 0902035128

HQTS cung cấp các dịch vụ quản lý chất lượng chuyên sâu trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Chúng tôi có kinh nghiệm đa ngành như hàng tiêu dùng, công nghiệp & thương mại, chứng nhận của chính phủ, v.v. Dịch vụ của HQTS đã hỗ trợ các khách hàng toàn cầu đạt được các mục tiêu và giải quyết những thách thức của họ, đồng thời hướng tới tăng trưởng và phát triển bền vững.

Công ty TNHH 100% vốn đầu tư từ nước ngoài (Hồng Kông)