Công ty Cổ phần may mặc xuất khẩu Impulse Fashion Tae Hee (Impulse Fashion Tae Hee garment exports JSC)

Công ty Cổ phần may mặc xuất khẩu Impulse Fashion Tae Hee
Impulse Fashion Tae Hee garment exports JSC

Địa chỉ: lô A-7-3, đường số 3 KVN Phú Bài, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 02343 841133
Email: tynguyen@impulsefashionth.com.vn
Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Thanh Tý

Mặt hàng chính: hàng may mặc dệt kim

Profile Công ty