Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Knitwear Green Maple (Knitwear Green Maple Co., Ltd)

Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Knitwear Green Maple
Knitwear Green Maple export garment Company Limited

Địa chỉ: Số 133/28 đường Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 39613518
Email: mai.ketoan@greenmaple.vn
Website: www.greenmaple.vn
Giám đốc: Bạch Quang Minh
Sản phẩm chính: hàng may mặc dệt kim và dệt thoi
Khách hàng chính: Pacifix/Fabletics, Walmart, Costco

Profile Công ty