Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển năng lượng mặt trời Bách Khoa (SolarBK) (SOLARBK)

Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển năng lượng mặt trời Bách Khoa (SolarBK)
Bach Khoa Invesment & Development of solar energy Corperation

Địa chì: 47 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng Đông, Tp Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 028.73006759
Email: info@solarbk.vn
Website: www.solarbk.vn
Tổng giám đốc: Nguyễn Dương Tuấn
Ngành nghê kinh doanh chính: 
Tư vấn, thiết kế và cung cấp các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giải pháp năng lượng sạch. Sản xuất máy nước nóng năng lượng mặt trời, tư vấn – thiết kế - thi công các giải pháp nước nóng năng lượng mặt trời quy mô công nghiệp. Nghiên cứu công nghệ và đưa vào ứng dụng trong đời sống.

Profile Công ty