Công ty TNHH May mặc Xuất khẩu Impulse Fashion Việt Nam (Impulse Fashion Vietnam Co., Ltd)

Công ty TNHH May mặc Xuất khẩu Impulse Fashion Việt Nam
Impulse Fashion Vietnam Garment Exporting Limited Company

Địa chỉ: 1482 Tỉnh lộ 8, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM
Điện thoại: (+84 28) 37 355 607
Fax: (+84 28) 37 355 610
Email: minh@impulsefashion.net
Giám đốc: Bạch Quang Minh
Mặt hàng chính: Quần áo: 9 triệu sp/năm, Khẩu trang: 30 triệu sp/năm, Đồ bảo hộ y tế: 5 triệu sp/năm
Thị trường chính: Hoa Kỳ

Profile doanh nghiệp