Công ty TNHH May Xuất Khẩu Việt Thành

Công ty TNHH May Xuất Khẩu Việt Thành
KCN Cái Sơn Hàng Bàng, KV 4, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
ĐT: 84 -292- 3911777/555
Giám đốc: Ông Nguyễn Đình Ngộ
Số lao động: 620

Người liên hệ:
Trần Thị Ngân - Phòng hành chính
ĐT: 84-843207650

Sản phẩm chính:
- Pants:1,800,000 pcs/year
- Skirts: 600,000 pcs/year

Thị trường XK: EU 80%, USA 20%