Công ty TNHH Da Luen (Việt Nam) (Da Luen (Việt Nam))

CÔNG TY TNHH DA LUEN (VIỆT NAM)
DA LUEN(VIET NAM)CO., LTD

Địa chỉ: Đường 7A, KCN Nhơn Trạch II, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
ĐT: 84-251-3569215~17
Fax: 84-251-3569221

Tổng giám đốc: Mr. Chen Hsin Chang
Người liên hệ: Ms. Phan Thị Biên, TP Kinh doanh, Email: 84070@da-luen.com

Ngành nghề chính:
- Dệt kim: 12.500 tấn/năm
- Nhuộm hoàn tất

Khách hàng chính: Adidas, Nike, Decathlon...

Chứng nhận: ISO 9001, Oekotex-100, ISO 14001, GRS, Higg Index