Công ty TNHH YI DA Việt Nam (YDVL)

Công ty TNHH YI DA Việt Nam 
Yi Da Viet Nam Limited

Địa chỉ: Cụm CN Thị trấn Sông Thao, Thị trấn Cẩm Khê, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
Điện thoại: 0210 386 3333 - 0210 368 1111
Giám đốc: Mr. Kenneth LF Lo
Hoạt động chính: Chuyên sản xuất đồ jean. Năng lực: 10 triệu sản phẩm/năm.


YI DA Việt Nam là công ty con của Crystal International Group Limited có trụ sở chính tại Hồng Kông.

Năm 2016, Crystal International Group Limited đứng thứ 17/50 trong danh sách Fortune’s Change the World, nơi công nhận các công ty có tác động quan trọng đến môi trường và xã hội thông qua chiến lược và hoạt động tạo ra lợi nhuận. 

Một trong những sản phẩm chính của công ty là đồ jean. Ngoài ra, YDVL còn là nhà sản xuất jean đầu tiên của Crystal International Group Limited tại Việt Nam với gần 4.200 nhân viên hiện tại và nhắm tới 6.000 người vào cuối năm 2022.