Công ty TNHH MTV May Hiệp Đức

Công ty TNHH MTV May Hiệp Đức
HIEP DUC GARMENT COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Cụm 
Công nghiệp Nam An Sơn, Xã Quế Thọ, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam
Sđt: 02353 684 789
Email: huy.nd@tuandat.com.vn
Mặt hàng sản xuất chính: Áo Jacket, quần, BHLĐ...
Giám đốc: Nguyễn Đình Huy


Profile Công ty