Hiệp hội Dệt may tỉnh Thanh Hóa

Hiệp hội Dệt may tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hoa Textile & Apparel Association

Địa chỉ: 355 Bà Triệu, phường Đông Thọ, Tp. Thanh Hóa. tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 0917 969 999
Email: trinhlamtsh@gmail.com

Hiệp hội Dệt may tỉnh Thanh Hóa được thành lập ngày 25/02/2016 theo quyết định số 660/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa , hiện nay sau hơn 5 năm hoạt động đã có hơn 220 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dệt may.
Đây là nơi các doanh nghiệp dệt may tỉnh Thanh Hóa hợp tác, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm.