Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa

Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa
Tien Son Thanh Hoa JSC

Địa chỉ: Số 09 KCN Bắc Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 02373 440 304
Email: congtytiensonth@gmail.com
Website: tiensonaus.com
Chủ tịch HĐQT: Trịnh Xuân Lâm
Mặt hàng sản xuất chủ yếu: May mặc công nghiệp xuất khẩu
Thị trường tiêu thụ chính: Hàn Quốc (60%)