Công ty Cổ phần May Việt Ý - Hưng Yên (VYG)

Công ty Cổ phần May Việt Ý - Hưng Yên
Viet Y - Hung Yen Garment JSC

Địa chỉ: thôn Thọ Bình, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 02213 919 811
Email: nguyenhien@vyg.com.vn
Tổng giám đốc: Nguyễn Thị Hiên
Mặt hàng sản xuất chính: Shirt, Top, Blouse, Dress, Skirt, Knit, Jacket, Jumper, Pants
Thị trường chính: USA, Korea, EU, Japan

Profile: HERE