Công ty Cổ phần May Quảng Trị

Công ty Cổ phần May Quảng Trị 
Quang Tri Garment JSC

Địa chỉ: 79 Lê Duẩn, phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 02333 664 137
Email: mayquangtri@gmail.com
Giám đốc: Ông Lê Bá Sơn
Mặt hàng sản xuất chủ yếu: Jacket, Lông vũ
Thị trường tiêu thụ chính: Mỹ và EU (chiếm 80%)