Công ty TNHH IDFL Việt Nam (IDFL)

Công ty TNHH IDFL Việt Nam
Địa chỉ: Số 8 Đường B4, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 2822447611 
Website: https://www.idfl.com/locations/idfl-vietnam/
Email: vietnam@idfl.com / vn.audits@idfl.com

Giám đốc: Đào Thanh Tùng

IDFL Vietnam một tổ chức đánh giá về các tiêu chuẩn GRS, RCS, OCS, GOTS, RDS, RWS, RMS, IDS, Downpass,.. Ngoài ra chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ kiểm tra các sản phẩm đã hoàn thiện, hàng dệt, vật liệu tự nhiên & nhân tạo; theo nhiều tiêu chuẩn chuyên nghiệp của quốc gia khác nhau. Chúng tôi luôn kiểm tra kỹ lưỡng các mẫu tại các cơ sở khác nhau để đảm bảo sự phù hợp và hiệu suất.
Dưới đây là bản tóm tắt ngắn gọn về các dịch vụ của IDFL Vietnam :

· Đánh giá và cấp chứng nhận :

Tiêu chuẩn Downpass

Tiêu chuẩn xác định nguồn gốc EDFA

Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu (GRS)

Hệ thống kiểm tra xác định nguồn gốc của IDFL (IDS)

Tiêu chuẩn Thành phần Hữu cơ (OCS)

Tiêu chuẩn Tuyên bố Tái chế (RCS)

Tiêu chuẩn Lông vũ Trách nhiệm xã hội (RDS)

J-TAS

Tiêu chuẩn dệt may hữu cơ toàn cầu (GOTS)

· Dịch vụ kiểm nghiệm:

Sợi Polyester & các vật liệu nhồi tổng hợp khác

Vải dệt

Chống thoát Lông vũ & Chống thoát sợi

Kiểm nghiệm nhiệt

Chống thấm & các phương pháp xử lý nguyên liệu khác

Lông Vũ & Các vật liệu nhồi tự nhiên khác

· Các chương trình dịch vụ khác:

Lấy mẫu và dịch vụ khảo sát

Giấy phép khử trùng

Cấp số đăng ký URN

Chương trình Lông vũ và Vật liệu nhồi Chất lượng

Đào tạo và Tư vấn 

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm dệt may