Công ty TNHH YKK Việt Nam (YKK)

Tên Công ty: Công ty TNHH YKK Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 4, AB Tower76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28)-38233793
Fax:  (84-28)-38233795
Giám đốc kinh doanh: Mr. Ryuji Dodo
Mặt hàng sản xuất chính: Phụ liệu
Năng lực sản xuất: 700.000.000 sp/năm
Thông tin chứng chỉ: ISO 9000, ISO 14000, Oeko-Tex, SA 8000.
Tổng số lao động: 2500