Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Nam Phương

Tên Công ty: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Nam Phương
Địa chỉ: A18, đường số 14, Khu SADECO nghỉ ngơi giải trí Tân Phong, phường Tân Phong, Q7, TP HCM
Điện thoại: 0916 161 296
Email: info@sensorial.vn
Website: www.sensorial.vn
Giám đốc: Nguyễn Thụy Giang Châu
Mặt hàng sản xuất chính: Quần áo thời trang nữ
Tổng số lao động: 100