Công ty TNHH Eurofins Consumer product testing Việt nam (Eurofins Consumer Product testing Vietnam)

Tên Công ty: Công ty TNHH Eurofins consumer product testing Việt Nam
Địa chỉ: 1/4 đường Tân Thới Nhất 18, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028- 71098828  ext 118
Email: robertlee2@eurofins.com
Giám đốc: Mr. Li Fu Rong
Tổng số lao động: 25