Công ty TNHH MTV TCE JEANS (TCE JEANS CO., LTD)

Tên Công ty: Công ty TNHH MTV TCE JEANS
Địa chỉ: Thôn 1 Lê Lợi, xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 0889722666
Email: sthwang@tcedenim.com
Website: http://www.tcedenim.com
Giám đốc: Ông Hwang Seung Tae
Mặt hàng sản xuất chính: May sản phẩm Denim, May sản phẩm bảo hộ y tế
Năng lực sản xuất: 13.5 triệu sản phẩm/ năm
Tổng số lao động: 5.185