Công ty TNHH Thời Trang Itas Mars Intimates (Itas Mars Intimates Fashion Company Limited)

Tên Công ty: Công ty TNHH Thời Trang Itas Mars Intimates
Địa chỉ: Lô CN 01- Khu đô thị mới Phúc Trì- Nam Thành- Ninh Bình
Điện thoại: 0226.3864668
Giám đốc: Đinh Thị Hồng Thịnh
Mặt hàng sản xuất chủ yếu: Hàng may mặc gồm đồ bơi, thể thao, knit...
Tổng số lao động: 1500