Công ty TNHH Sumitex Việt Nam (Sumitex)

Sumitex Viet Nam LLC was founded in March 2012 as textile and garment trading company that invested directly from Sumitex International Company in Japan and supported by Sumitomo Corporation. We provide all the services ranging from materials supply to manufacturing and distribution various types of apparel products with Japanese quality standard.

With exhaustive production control system that built and instructed by Japanese technicians every day, we offer the apparel products for clients like specialized apparel retail stores, wholesalers, textile brand manufacturers, and SPA, and its selling market has been expanding to European countries and the United States. The Sumitomo Corporation Group's global network does not only help us to provide services from proposing a plan and developing fabric to manufacturing clothing items for men, women and children, but also allows us to achieve low-cost and small quantity-control operations through a comprehensive coordination of the processes. As a comprehensive player in the textiles field, we respond to every need of our clients.

At Sumitex Viet Nam LLC, we believe that companies should be stewards of change. Our commitment to the clients includes:

  • Supply OEM/ODM production services specializing in middle to high-class products followed up by Japanese quality standard with ourselves factory scale 1000 workers
  • Understanding client‘ inquiries for sourcing, development and production to bring satisfaction and pleasure to clients
  • Help our client establish their brands with upfront information for seasonal fashion trends in Japanese materials & styling

 *********************************************************

Công ty TNHH Sumitex Việt Nam được thành lập vào tháng 3 năm 2012 là một công ty may mặc được đầu tư trực tiếp từ công ty mẹ cùng tên ở Nhật dưới sự hổ trợ bởi tập đoàn Sumitomo. Chúng tôi cung cấp các loại dịch vụ từ nguyên vật liệu đến sản xuất và phân phối các sản phẩm may mặc với chuẩn chất lương Nhật bản

Với hệ thống quản lý chất lương toàn diện được xây dưng và hướng dẫn bởi các chuyên gia người Nhật, chúng tôi đem lại các sản phẩm may mặc cho các nhóm khách hàng đa dạng của công ty cũng như các cửa hàng bán lẻ chuyên nghiệp, các đại lý thương hiệu và mảng phụ kiện mở rộng đến các nước Châu Âu và Mỹ. Hệ thống mạng lưới toàn cầu của tập đoàn Sumitomo không chỉ giúp chúng tôi cung cấp dich vụ từ bước đề xuất kế hoạch, phát triển nguyên vật liệu đến sản xuất phân phối các sản phẩm trẻ em, nam, nữ, mà cũng giúp chúng tôi đạt chất lương ở quản lý số lương nhỏ, giá thấp. Như một doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực may mặc ở Nhật, chúng tôi đối ứng với từng yêu cầu của khách hàng.

Đến với Sumitex Viêt nam LLC, chúng tôi tin rằng Quý khách hàng sẽ có thay đổi lớn. Cam kết của chúng tôi:

  • Cung cấp các sản phẩm và dich vụ OEM/ODM từ trung bình đến cao cấp được theo dõi theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật bản với xưởng riêng quy mô 1000 công nhân của mình
  • Thấu hiểu các yêu cầu của khách hàng từ khai thác, phát triển và sản xuất đem đến sự hài lòng và thỏa mãn cho khách hàng ở từng nội dung
  • Giúp các khách hàng của chúng tôi tạo dưng thương hiệu bằng các thông tin mới nhất về xu hướng thời trang theo mùa ở chất liêu và thiết kế Nhật bản
                                                                                             **********************************************************
Liên hệ:

Contact person: Ms. Nguyen Thi Quynh Nhu

18th Floor, Saigon Riverside Office Center, 2A-4A Ton Duc Thang, Ben Nghe Ward, Dist.1, HCMC

Tel : 84-8 - 3822-8355

Fax: 84-8 - 3822-8356