Công ty TNHH Pearl Global Việt Nam

Công ty TNHH Pearl Global Việt Nam
Địa chỉ: Thôn Núm, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang

Điện thoại: 0204 3836629
Website: www.pearlglobal.com
Mặt hàng: Quần, áo, váy.... Năng lực: 2.400.000 pcs/năm
Thị trường xuất khẩu chính: Hoa Kỳ: 80 %; EU: 10 %; Khác: 10 % 

__________________

Pearl Global Vietnam Company Limited
Address: Num village, Dinh Tri Commune, Bac Giang Province
Phone number: 0204 3836629 
Website: www.pearlglobal.com
Main products: Jacket, pant, short, skirt, dress, blazer...

Main markets: USA 80%, EU 10%, Others 10%


Attached file: Pearl Global Vietnam Profile