Công ty Cổ phần sản xuất hàng thể thao (MXP)

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT HÀNG THỂ THAO - MXP
Địa chỉ: 83B, Lý Thường Kiệt , Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+84) 024 3858 3225
Fax: (+84) 024 3858 3230
Email: info@mxp.com.vn

MXP là một doanh nghiệp may mặc Việt Nam sản xuất xuất khẩu 100% đến các thị trường Mỹ, Canada, với nguồn lực hơn 16.000 lao động MXP đang là một trong những nhà sản xuất lớn mạnh của Việt Nam trên thị trường sản xuất và cung ứng sản phẩm may mặc cho các thương hiệu nổi tiếng. 
Nhằm tăng lợi thế cạnh tranh, công ty đã tiến hành đầu tư mạnh tay cho công nghệ 4.0 cùng với xây dựng nguồn nhân lực trình độ cao. MXP đáp ứng được các yêu cầu và tiêu chí khách hàng về phát triển bền vững, môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp. 

Nhà máy MXP1: Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Nhà máy MXP2: Khu công nghiệp Phúc Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Nhà máy MXP3: Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Nhà máy MXP8: Cụm công nghiệp Xuân Quang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Nhà máy MXP5: Cụm công nghiệp Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Nhà máy MXP6: Xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Nhà máy MXP7 (đang xây dựng): Xã Quỳnh Xá, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, Việt Nam