CÔNG TY TNHH MAY MẶC THỜI TRANG RENAISSANCE (RFCC)

CÔNG TY TNHH MAY MẶC THỜI TRANG RENAISSANCE
RENAISSANCE FASHION CLOTHING CO., LTD
Lô 97A, KCN Long Giang, Xã Tân Lập 1, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam
ĐT: 84-273-6519319
Email: madhu.nair@renaissanceihc.com
Web: www.renaissanceihc.com
TGĐ: Madhusudanan Nair Puttarrikkal

Liên hệ: Hồ Thị Cúc, Account Manager
DĐ: 84-964477489
Email: ho.tc@renaissanceihc.com

Công ty chuyên sản xuất hàng thời trang, sản lượng 1.560.000 sản phẩm/năm.