Công ty TNHH Hyosung Việt Nam (Hyosung Vietnam Co. Ltd)

Công ty TNHH Hyosung Việt Nam
Đường N2, KCN Nhơn Trạch 5, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện thoại: 0251-3566000
Fax: 0251-3569448
Website: www.hyosung.com
Sản phẩm chính: Sợi spandex, Sợi Nylon
Liên hệ: Chị Nguyễn Lê Thanh Nguyệt - NVKD Spandex
Email: nguyet@hyosung.com