Công ty CP Thương mại Đầu tư Vân Long CDC (VANLONG CDC Investment Trading JSC)

Công ty CP Thương mại Đầu tư Vân Long CDC
Địa chỉ: Khu An Trì, P.Hùng Vương, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng
Điện thoại: 022-53 798 885 Fax:022-53 798 884 
Email: vanlong@vcdc.com.vn
Website: www.vcdc.com.vn
Giám đốc: Trần Tiến Chinh
Mặt hàng sản xuất, kinh doanh chủ yếu: Các loại hóa chất, nguyên liệu sử dụng trong ngành dệt nhuộm
Profile công ty: Tại đây