Công ty CP đầu tư và phát triển TDT (TDT)

Tên Công ty: Công ty CP đầu tư và Phát triển TDT
Địa chỉ: Xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0208. 6567898 - Fax: 0208.3569898
Tổng giám đốc: Chu Thuyên
Mặt hàng sản xuất chính: Jacket, quần sooc, Quần bơi
Năng lực sản xuất: 1.000.000 sản phẩm
Tổng số lao động: 918 người
Thị trường xuất khẩu: 42% Mỹ, 45% EU, Thị trường khác 13%