Công ty TNHH May mặc Bowker Việt Nam

Công ty TNHH May mặc Bowker Việt Nam

Địa chỉ: Lô K1, 2, 3, 4, đường số 6, khu công nghiệp Đồng An, Phường Bình Hòa, TX Thuận An, Bình Dương.
Mã số thuế: 3700667940
Điện thoại:  84-274-3768233
Fax: 0274. 3768236