Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển TDT (TDT)

Tên Công ty: Công ty CP đầu tư và phát triển TDT
Tên tiếng Anh: TDT Investment and Development joint stock company.
Địa chỉ: Xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 6567898  Fax: 0208 3569898
Tổng giám đốc: Chu Thuyên
Mặt hàng sản xuất chính: Jacket, Quần sooc, Quần bơi
Sản lượng sản xuất/năm: 1.000.000 sản phẩm
Tổng số lao động: 918 người
Lao động trực tiếp( công nhân): 619 người.
Lao động gián tiếp ( văn phòng, quản trị, phụ trợ): 299 người
Trong đó lao động: 734 người
Thị trường xuất khẩu: USA 42%,EU: 45%, Khác: 13%