Công ty TNHH Bán hàng và Dịch vụ Groz-Beckert tại Việt Nam (Groz-Beckert)

GROZ-BECKERT SALES & SERVICES VIETNAM CO., LTD.     
Add:      1st Floor, A8 Tower Office Building 
              55 Truong Quoc Dung St., W.10 
              Phu Nhuan Dist., Ho Chi Minh City 
              Vietnam 
Tel :      +84-28-7305-5200 
Fax:      +84-28-7305-5207
Web:     https://www.groz-beckert.com
Email:   contact_gbvs@groz-beckert.com


Groz-Beckert is the world's leading provider of industrial machine needles, precision parts and fine tools as well as systems and services for the production and joining of textile fabrics. The products and services support the fields of knitting, weaving, felting, tufting, sewing and carding. The company operates in more than 150 countries.

Groz-Beckert là công ty hàng đầu thế giới chuyên cung cấp các loại kim công nghiệp, các cơ phận chính xác và các dụng cụ chuyên dùng cũng như hệ thống và dịch vụ trong ngành dệt may. Các sản phẩm và dịch vụ bao gồm một số lĩnh vực như dệt kim, dệt bằng, vải không dệt, dệt thảm, may mặc và chải. Công ty đã hoạt động tại hơn 150 quốc gia trên toàn thế giới.

 

Một số hình ảnh sản phẩm của công ty