Công ty CP May xuất khẩu Huế (Hudatex Hue)

Tên Công ty: Công ty cổ phần May xuất khẩu Huế
Địa chỉ: Số 71 Phan Đình Phùng, Vĩnh Ninh, TP Huế, Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 84-234-3822516/ 3822101/ 3820244/3849379     Fax: 84-234-3828991

Email: info@dacotexgroup.com          Website: www.dacotexgroup.com

Giám đốc: Le Pham Cecile  - CEO       

Tổng số lao động: 800                                   Năm thành lập: 2004

Sản phẩm chính: Overcoats; Underwears; Sport Wears

Năng lực: 3,500,000 pcs/ year

Thị trường xuất khẩu: UK, France