Công ty TNHH Hanesbrands, chi nhánh Huế (HANESBRANDS)

Tên Công ty: Công ty TNHH Hanesbrands, chi nhánh Huế.
Địa chỉ: Lô C2-6, C2-7, KCN Phú Bài, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế.


Điện thoại: 84-54-3951348                            Fax: 84-54-3951347

Email: info@hanesbrands.com           

Giám đốc: Eduardo Dominguez           

Tổng số lao động: 2,500                                Năm thành lập: 2008

Sản phẩm chính: Underwears; Polo/T-Shirts

Thị trường xuất khẩu: USA